Minimum loon per 1 juli 2019

Minimumloon 1 juli 2019 , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Krijgt u minimumloon?

U krijgt minimumloon als u werkt en 21 jaar of ouder bent.  Tot 1 juli 2017 was dit recht voor werknemers vanaf 23 jaar. U heeft hier ook recht op als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd. Voor jonge werknemers tussen 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Lees het volledige artikel hier

IB 2018

Vanaf 9 maart 2019 worden door ons op afspraak weer aangiften inkomstenbelasting voor particulieren ingevuld.

Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren:

Brengt u een geldig identificatiebewijs mee, zodat wij deze kunnen kopiëren voor uw dossier. Indien u voor uw partner of kinderen een formulier laat invullen hebben wij ook een kopie van hun legitimatiebewijs nodig.

Voor een afspraak kunt u bellen met 0493-326000.

Sinds enkele jaren maken wij gebruik van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) 

Ook wij kunnen gebruikmaken van de gegevens die reeds bij de Belastingdienst bekend zijn. Dit wordt ook wel de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) genoemd. U dient als cliënt echter eerst toestemming te verlenen voor het inzien van deze reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens. Bestaande cliënten waar wij ook voor 2016 een aangifte inkomstenbelasting hebben ingevuld ontvangen in februari of begin maart een begeleidend schijven van de Belastingdienst met daarbij een formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren'. Wij adviseren u om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Door het inzien van de reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt de kans op ontbrekende gegevens verkleind en kan uw aangifte doorgaans efficiënter worden verwerkt. 

Indien u akkoord bent dat wij de gegevens kunnen inzien waarover de Belastingdienst reeds beschikt, dient u het formulier aan ons door te sturen. Uiteraard kunt u het formulier ook inscannen en per mail aan ons doen toekomen of bij ons op kantoor afgeven. Het formulier bevat een activatiecode die voor een bepaalde datum geactiveerd moet worden. 

Wij verzoeken u derhalve om het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' tijdig aan ons door te sturen of op ons kantoor af te geven.

Voor nadere vragen met betrekking tot de Vooraf Ingevulde Aangifte kunt u uiteraard contact opnemen met Administratiekantoor Welten via telefoonnummer 0493-326000.

Met gebruikmaking van de hierboven beschreven Vooraf Ingevulde Aangifte kunnen wij onze prijzen ongewijzigd laten. Kunnen wij bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting geen gebruik maken van de Vooraf Ingevulde Aangifte dan zijn onderstaande prijzen € 5,= per belastingplichtige hoger.

Prijzen particulieren (niet ondernemers) inclusief 21% btw   Met gebruik van VIA
Aangifte inkomstenbelasting voor 1 persoon  € 60
Aangifte inkomstenbelasting voor 2 partners  € 90
Formulier aanvraag of wijziging voorlopige aangifte € 35
Formulier aanvraag of wijziging toeslagen € 35

betaling contant of pinnen

Het heeft onze voorkeur dat u gebruik maakt van onze pinautomaat.

 

Lees meer voor CHECKLIST

Wijzigingen Belastingheffing 2019

 

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2019

 

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari 2019. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2019.

Lees meer in het volledige bericht

Minimum loon per 1 januari 2019

Minimumloon 1 januari 2019 , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Krijgt u minimumloon?

U krijgt minimumloon als u werkt en 22 jaar of ouder bent.  Tot 1 juli 2017 was dit recht voor werknemers vanaf 23 jaar. U heeft hier ook recht op als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd. Voor jonge werknemers tussen 15 en 22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Lees het volledige artikel hier

KvKbanner

NOAB keurmerk RGB

weltenfiscaaladviseur

Exact certified NL accountancy cmyk